วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

25 พ.ค. 2565
179

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม: