วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

02 มิ.ย. 2565
184

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ตามมาตรา 25 วรรคสี่ จำนวน 15 โรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 – 3 และนักวิชาการศึกษาสังกัด สช.ปัตตานี รวมทั้งครูวิชาการ/ ครูที่รับผิดชอบการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบตามเครื่องมือและเกณฑ์สำหรับการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้