วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรม

09 มิ.ย. 2565
224

เมื่อวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ให้กับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ จำนวน15 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี