วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

05 พ.ค. 2565
208

ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2585 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 32 โรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัตปัตตานี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 – 3, สพม.ปัตตานี, นักวิชาการศึกษา สช.ปัตตานี และ อบจ.ปัตตานี รวมทั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี


– – –