วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี จัดกิจกรรม PLC นิเทศ ติดตาม การปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

07 เม.ย. 2565
165

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในฐานะรับผิดชอบด้านส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัตปัตตานี จัดกิจกรรม PLC นิเทศ ติดตาม การปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปแกรม Google Meet โดยแบ่งออกเป็น รุ่นที่ 1 โรงเรียนที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาอิงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และรุ่นที่ 2 โรงเรียนที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาอิงร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช… ระดับประถมศึกษา โดยมี ศึกษานิเทศก์ จาก ศธจ.ปัตตานี , สพป.ปน.1-3 และนักวิชาการศึกษาจาก สช.จ.ปัตตานี, อบจ.ปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 32 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้