วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

บูรณาการและต่อยอดเพื่อยกระดับสมรรถนะ ด้วยฐานการเรียนรู้แห่งศาสตร์พระราชา รร.บ้านช่องแมว จ.ปัตตานี

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
บูรณาการและต่อยอดเพื่อยกระดับสมรรถนะ ด้วยฐานการเรียนรู้แห่งศาสตร์พระราชา รร.บ้านซ่องแมว จ.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม shorturl.at/jmoyB
———
กลุ่มเฟซบุ๊ก – shorturl.at/qBMPS ———
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ – m.me/EducationSandbox
———-
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

 #EducationSandbox